PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupy PGE Spółka przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz dodatkowego 1 GW po 2030 roku.

Grupa PGE współpracuje z profesjonalnymi drużynami wielu dyscyplin sportowych, a także wspiera sport amatorski, w szczególności te inicjatywy, które promują kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży oraz zakładają współpracę ze społecznościami lokalnymi. Od 2015 roku PGE jest sponsorem tytularnym PGE Narodowego oraz najlepszej żużlowej ligi. PGE jest także mecenasem polskiej kultury i współpracuje z filharmoniami w całej Polsce.