PGE Ekstraliga włącza się
w działania proekologiczne